НАЧАЛО | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ | КОНТАКТИ
English
ПРОМОЦИИ
НАЧАЛО


OPIC

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.092-0565-C01

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

На 21 декември 2020 г. Министерство на туризма подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0565-C01 Цел на проекта:
„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Резултати от изпълнението на проекта: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Обща стойност на проекта: 5 733.59 лв.,
от които 4 873.55 лв. европейско и
860.04 лв. национално съфинансиране

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.
Бенефициент: М.С. ТРАВЕЛ ЕООД
Дата на публикуване – 23.12.2020 г.
OPIC

Европейски фонд за регионално развитие

МС ТРАВЕЛ ЕООД подписа договор №: BG16RFOP002-2.073 от 28.09.2020 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
проект и главна цел :
осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000 лв

от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25 септември 2020г.

Край: 25 декември 2020г.

Уеб Дизайн: ПроСтудио